Skip to main content

Verksamhet

Skola och utbildning

Pojkarna på UppDraget HVB är i skolpliktig ålder. UppDraget har ett etablerat samarbete med två friskolor (Studiero, Båktorps Skola). De är särskilt inriktade på barn som bor på HVB-hem och erbjuder hög personaltäthet.

Vi lägger stort fokus och hårt arbete på att varje enskild pojke ska få en fungerande skolgång. Vi skjutsar och hämtar våra ungdomar till skolan varje dag och varje vecka har vi veckosamtal med skolan gällande eleverna.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person.
UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.
Man har aldrig rätt att skada någon.
Barnkonventionens grundregler ska prägla vårt tanke- och förhållningssätt. Förhållningssättet ska vara sådant att personalen, av ungdomarna, upplevs som lyhörd, tillgänglig och tolerant.
Alla beslut som fattas på UppDraget HVB ska vara rättsäkra.