Skip to main content
6 platser | Pojkar 13-16 år | Behandling | Utredning
UppDraget HVB

Stöd och utveckling

Vi är ett litet HVB som värnar om stöd och utveckling för den enskilde ungdomen och dess familj.

Så här jobbar vi
UppDraget HVB

Positiva resultat

Ett gediget familje- och nätverksarbete ger goda förutsättningar för positiva behandlingsresultat.

Behandling och kvalitet

Vårt arbete bygger på tillit,

omsorg, acceptans,

glädje och engagemang

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person. UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.

Läs mer om vår värdegrund
Behandling
Utredning
Stöd vid utslussning
Eftervårdstjänster